Thông báo tuyển dụng CBVC-LĐ 16/04/2015

Thời gian đăng: 26-10-2016 08:32 | 424 lượt xemIn bản tin

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHỆ AN

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CGĐB

                 Số: 64 /TB.TTSH-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Nghệ An, ngày  16 tháng  04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng CBVC-LĐ

 

 
   

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định 2701/QĐ.SGTVT-TC ngày 30/12/2006 của Giám đốc Sở GTVT Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ.SGTVT-VP ngày 22/08/2014 của Sở GTVT Nghệ An về việc phê duyệt đề án bổ sung chức năng nhiệm vụ đào tạo lái xe ô tô;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2015 của Trung tâm

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An thông báo về việc xét tuyển viên chức – lao động vào làm việc tại Trung tâm như sau:

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Số lượng người tuyển dụng: 02 người.

Tuyển dụng 02 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An:

- 01 Cán bộ kỹ thuật thiết bị - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điện tử hoặc Tự động hóa

- 01 Cán bộ nghiệp vụ làm công tác Giáo vụ – Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển dụng.

3. Ưu tiên:

Đảng viên ĐCSVN, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên; đã có thời gian làm việc trong ngành giao thông vận tải Nghệ An; có Bằng cử nhân tin học hoặc ngoại ngữ, có năng khiếu hoạt động xã hội, đoàn thể.

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nghề, có GPLX hạng B2 trở lên;

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

-  Đơn xin xét tuyển (theo mẫu kèm theo).

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và các giấy tờ liên quan khác không cần công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải ghi cam đoan trên bản sao là đúng bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật (khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và thời gian xét tuyển:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 18/04/2015 đến hết ngày 10/05/2015

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp về  Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An,  Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.782345; 782.225 trong giờ hành chính.

- Thời gian xét tuyển: Ngày  20/05/2015

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức – lao động trong cơ quan và toàn thể người dân được biết./.

 

Nơi nhận:

- GĐ và các PGĐ TT;

- Bảng tin Trung tâm;

- Website TT;

- Lưu: VT; TCHC.                                             

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

   Đặng Thanh Thương

 

Bình luận

Liên Kết Website
Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy dịch vụ sát hạch lái xe của trung tâm có đảm bảo chất lượng không

Đảm bảo
Tương đối đảm bảo
Chưa đảm bảo

Nhập mã

Xem kết quả

Video Giới Thiệu
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến