17/06/2017 11:13

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020....Xem thêm

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

07/03/2017 00:49

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)...Xem thêm

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

18/01/2017 22:51

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm 2017

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An năm 2016 và xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Ngày 18/01/2017, tại Hội trường Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ năm 2017....Xem thêm

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm 2017

22/11/2016 15:08

Lịch sát hạch tháng 12 - 2016

Lịch sát hạch tháng 12 - 2016...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng  12 - 2016

17/06/2017 11:13

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020....Xem thêm

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

07/03/2017 00:49

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)...Xem thêm

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

21/02/2017 15:16

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017

18/01/2017 22:51

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm 2017

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An năm 2016 và xác định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Ngày 18/01/2017, tại Hội trường Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ năm 2017....Xem thêm

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm 2017

21/06/2017 10:47

Lịch sát hạch tháng 7/2017

Lịch sát hạch tháng 7/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 7/2017

20/05/2017 14:39

Lịch sát hạch tháng 06/2017

Lịch sát hạch tháng 06/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 06/2017

23/04/2017 14:31

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

28/03/2017 10:37

Lịch sát hạch tháng 04/2017

Lịch sát hạch tháng 04/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 04/2017

21/06/2017 10:47

Lịch sát hạch tháng 7/2017

Lịch sát hạch tháng 7/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 7/2017

20/05/2017 14:39

Lịch sát hạch tháng 06/2017

Lịch sát hạch tháng 06/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 06/2017

23/04/2017 14:31

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

28/03/2017 10:37

Lịch sát hạch tháng 04/2017

Lịch sát hạch tháng 04/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 04/2017
Liên Kết Website
Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy dịch vụ sát hạch lái xe của trung tâm có đảm bảo chất lượng không

Đảm bảo
Tương đối đảm bảo
Chưa đảm bảo

Nhập mã

Xem kết quả

CAMERA QUAN SÁT
Video Giới Thiệu
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến