24/07/2017 14:30

Lịch sát hạch tháng 8/2017

Lịch sát hạch tháng 8/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 8/2017

14/07/2017 15:42

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (SHLX CGĐB) Nghệ An đã tiên phong nâng cấp hệ thống sân bãi......Xem thêm

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

17/06/2017 11:13

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020....Xem thêm

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

07/03/2017 00:49

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)...Xem thêm

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

14/07/2017 15:42

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (SHLX CGĐB) Nghệ An đã tiên phong nâng cấp hệ thống sân bãi......Xem thêm

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

17/06/2017 11:13

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020....Xem thêm

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V - Nhiệm kỳ 2017-2020.

07/03/2017 00:49

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)...Xem thêm

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW4 (khóa XII)

21/02/2017 15:16

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 3 năm 2017

24/07/2017 14:30

Lịch sát hạch tháng 8/2017

Lịch sát hạch tháng 8/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 8/2017

21/06/2017 10:47

Lịch sát hạch tháng 7/2017

Lịch sát hạch tháng 7/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 7/2017

20/05/2017 14:39

Lịch sát hạch tháng 06/2017

Lịch sát hạch tháng 06/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 06/2017

23/04/2017 14:31

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2017

24/07/2017 14:30

Lịch sát hạch tháng 8/2017

Lịch sát hạch tháng 8/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 8/2017

14/07/2017 15:42

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (SHLX CGĐB) Nghệ An đã tiên phong nâng cấp hệ thống sân bãi......Xem thêm

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch

21/06/2017 10:47

Lịch sát hạch tháng 7/2017

Lịch sát hạch tháng 7/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 7/2017

20/05/2017 14:39

Lịch sát hạch tháng 06/2017

Lịch sát hạch tháng 06/2017...Xem thêm

Lịch sát hạch tháng 06/2017
Liên Kết Website
Thăm Dò Ý Kiến

Bạn thấy dịch vụ sát hạch lái xe của trung tâm có đảm bảo chất lượng không

Đảm bảo
Tương đối đảm bảo
Chưa đảm bảo

Nhập mã

Xem kết quả

CAMERA QUAN SÁT
Video Giới Thiệu
Thống kê truy cập
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến